massage kruiden heal and health

Wat is Ayurveda? Het woord Ayurveda is een samenvatting van twee woorden uit het Sanskriet: Ayu (leven) en Veda (kennis). De letterlijke betekenis is “Levens-kennis”of “juist leven”.  Ayurveda is een holistische gezondheidsleer met de bedoeling om preventief ziektes te voorkomen door de balans in het lichaam te herstellen. De Ayurvedische kennis is gebaseerd op de vedische geschriften uit het oude India omstreeks 3000 jaar voor Christus.

Ayurveda gaat ervan uit dat alles in de wereld is opgebouwd door een combinatie van de elementen aarde, water, lucht, vuur en ether. Hieruit is 3 dosha theorie met de lichaamstypes VATA, PITTA en KAPHA ontstaan. De elementen ether en lucht vormen het VATA temperament. Vuur en water vormen het PITTA temperament. Water en aarde vormen het KAPHA temperament. Elk mens heeft een van deze drie Dosha’s, ook wel constitutie genoemd, of een combinatie van twee of zelfs drie Dosha’s. Vaak is 1 Dosha overheersend.

Elk individu is geboren met een unieke combinatie van fysieke, mentale en emotionele eigenschappen. Het temperament van een individu, de prakruti, ook wel basis constitutie verandert gedurende het leven niet, maar door de interactie van het individu met de omgeving kunnen er onevenwichtigheden ontstaan. Deze onevenwichtigheden worden iemands vikruti genoemd. Een Ayurvedische massage wordt aangepast aan de vikruti ofwel disbalans van het individu.